Rodinný právník

Pokaždé, když podepisujete smlouvu, doufáte, že svým podpisem nedáváte druhé straně šanci Vás převézt. Doufáte, že smlouva je správně napsaná a že v ní nejsou skryta žádná rizika pro Vás. Doufáte, ale možná si nejste pokaždé jisti…

 • S Rodinným právníkem se zbavíte nejistoty.
 • Sjednáte rychle a za výhodnou cenu na zákaznické lince 478 575 555.

Jaké má Rodinný právník výhody?

 • bezkonkurenční cena garantovaná na celou dobu trvání pojištění (měsíční cena srovnatelná s cenou lístku do kina)
 • pomoc všem členům rodiny (vč. druha/družky, partnera/partnerky)
 • pomoc i preventivně (např. kontrola smluv před tím, než podepíšete)
 • za minimální cenu Vám zachrání velké hodnoty (např. Váš dům)
 • bez dalších příplatků zajistí právní zastoupení a uhradí výdaje na advokáta (obvyklá cena jednoho právního úkonu advokáta cca. 1500,- Kč dle platného advokátního tarifu), znalecký posudek, tlumočení, cestovné a soudní poplatky a další právní náklady

Co pro Vás Rodinný právník zajistí?

Vozidlo - Právní ochrana…

 • po dopravní nehodě
 • po dopravním přestupku (správní řízení)
 • při dalších sporech v souvislosti s Vaším vozidlem

Smlouvy - Kontrola…

 • kupní či nájemní smlouvy na byt nebo dům
 • smlouvy o půjčce, kupní smlouvy
 • pracovní smlouvy, cestovní smlouvy
 • ale i jiných typů smluv

Zaměstnání - Právní pomoc…

 • pokud Vám zaměstnavatel nevyplatil řádně mzdu
 • u neplatného rozvázání pracovního poměru
 • pokud Vám zaměstnavatel způsobil škodu

běžné životní situace - Ochrana Vašich práv v případě…

 • Vám způsobené škody
 • sporu ohledně koupě či nájmu bytu nebo domu
 • při sousedských a dědických sporech
 • při správním řízení (obecní, stavební, katastrální úřad) či v souvislosti s povolením pobytu na území ČR

Jak si jeho služby sjednat?

 • zavolejte na linku 478 575 555 nebo  zašlete svůj telefonní kontakt na rodina@centropol.cz