Jednotko pozor! Píše se rok 1935. Na hranicích tehdejšího státu vznikají opevněné linie, které nás mají chránit před vpádem nacistických vojsk. Všichni rychle do krytů! Stísněné prostory a jídlo v ešusu, realita všedního dne českého vojáka v letech 1935–1938. Na vlastní kůži ji zažijete v Bělovském pevnostním skanzenu. Snad umíte zacházet se samopalem a dalšími zbraněmi, jinak bude naše země znovu obsazena. Pohov!